სამ განყოფილებიანი ფანჯრები
 
სიმაღლე
სმ
  სიგანე სმ
ფასი: პ.ე

რაოდენობა:        პროფილის ფერი:


 

 

მინა-პაკეტის ტიპი:

რაფა:
სიმაღლე: სმ   სიგანე:

ატლივი:


სიმაღლე: სმ   სიგანე: სმ

მწერების საწინააღმდეგო ბადე

მიუითეთ ბადის ზომები
სიმაღლე: სმ   სიგანე: სმ

დემონტაჟი-მონტაჟი:
შეარჩიეთ კარ-ფანჯრის ტიპები